Т И Т А Н
Спътник с атмосфера
Начало
Обща информация
Публикации
Мисии
Мултимедия
За сайта
BG-Science
 
 
Паспорт за ранната Земя

ТитанАко има живот на Титан, то той със сигурност не генерира всичкия метан в атмосферата. Това е едно от заключенията, публикувани в поредица статии в журнала Нейчър. На Земята метана (СН4) е продукт на разлагането на органичен материал или геологически процеси. На дълбоко замръзналия Титан, метана е вторият най-разпространен газ след азота. От много време произхода на метана е мистерия.

Очевидно метановите молекули се разпадат постоянно, поради слънчевата светлина, което води до извода, че нещо трябва да презарежда атмосферата с метан. Измервания на изотопи на аргон и въглерод от атмосферата показват, че е по-вероятно метана да е продукт на геологически процеси, отколкото на живот.

Примерно учените казват че наличието на аргон-40 (40Ar) в титановата атмосфера е еквивалент на земния аргон, продукт на разпадане на калий-40 (40K) във вулканичните скали. Учените подозират, че същия процес е виновен за наличието на аргон в титановата атмосфера.

ТитанСъотношението на въглеродни изотопи на Титан също не дава улики, водещи към живот. Метановите молекули могат да бъдат изградени от различни изотопи на въглерода: 12С, 13С. Земните организми предпочитат по-лекия 12С изотоп. На Титан този изотоп се среща доста рядко в метановите молекули.

Титан често бива наричан "паспорт за ранната Земя", защото ни показва, каква може да е била собствената ни планета преди зараждането на живота. Но суровата химия и ниските температури настройват много учени скептично относно потенциала на Титан да развие живот. Франсис Рулин от Парижкия университет твърди, че ако на Титан има или е имало живот, то той би съществувал във вътрешността на планетата, където има течна вода. „Във вътрешността по принцип трябва да има добри условия за живот. Но от това, което откриваме за вътрешността е все по-малко вероятно да съществува живот там.“

Сондата Хюйгенс кацна на Титан на 14 Януари 2005 г. и докато преминаваше през мъгливата атмосфера, беше способна да направи добри снимки на повърхността на спътника. На тях се виждат канали, издълбани от някаква течност. Учените смятат че от време на време се появява течен метан на повърхността и издълбава тези речни корита.

В момента повърхността на Титан явно е изградена от воден лед и замръзнали карбохидрати, като метан. На места водният лед е примесен с непознато вещество и в момента учените се опитват да изяснят състава му.

ТитанПри приземяването си, Хюйгенс падна върху малък камък, а после отскочи леко в страни и затъна в мек материал, подобен на кал или пясъчна дюна.

Мястото, където кацна Хюйгенс, вероятно е смесица от гранулест материал и метан. Когато нагретия от спускането инструмент "Газов хроматограв масов спектрометър" докосна повърхността, част от материала под сондата се изпари и уреда отчете повишаване на метана с 40% в рамките на 50 минути.

Хюйгенс откри, че атмосферния метан е доста близо до повърхността, макар и с три пъти по-малко на повърхността, отколкото в стратосферата. Благородните газове криптон (Kr) и ксенон (Xe) не бяха засечени, което значи, че настоящата атмосфера на Титан не е тази, с която е бил създаден. Първоначално атмосферата била изградена от амоняк, доставен от планетоидите, образували Титан. По-късно амоняка се превърнал в азот чрез взаимодействие със слънчевата светлина.

Сондата засече електрически разряди в атмосферата, което означава, че на Титан евентуално има светкавици. Хюйгенс откри, че в горната атмосфера ветровете духат от запад на изток с 240 км/ч. Те постепенно намаляват с намаляване на височината и на повърхността са доста слаби – 5 км/ч.

Касини извърши радарни наблюдения на Титан и установи с точност до 5 км координатите на Хюйгенс – 192,4° западна дължина и 10,2° южна ширина. Въпреки, че на Титан има постоянни валежи от органичен материал, ще бъде нужно много време валежите да покрият Хюйгенс. Нужни са около 4,5 милиарда години за натрупване на 500 – 1000 м пласт.


 

Copyright © 2006 Atanas Kumbarov. All rights reserved.