Т И Т А Н
Спътник с атмосфера
Начало
Обща информация
Публикации
Мисии
Мултимедия
За сайта
BG-Science
 
 
Парников и антипарников ефект

Както на Земята, така и на Титан има парников ефект. Същото се отнася и за Венера и Марс. 99,9% от енергията, достигнала до повърхността на Венера остава под дебелите облаци. 90% от енергията, достигнала повърхността на Титан остава в капана на атмосферата му. На Земята остава около 60%, а на Марс 30%. Парниковият ефект на Земята, Венера и Марс се дължи на CO2 и H2O. Единствено парниковият ефект на Титан не се дължи на CO2; той е поддържан от азот и метан. И това е интересното.

Титан

Парниковия ефект е следствие на оптическите свойства на атмосферата. Той се наблюдава, когато атмосферата пропуска слънчева светлина и не позволява на инфрачервените лъчи да напускат атмосферата. Представете си идеално одеало. Идеалното одеало би пропускало топлина навътре и би спирало напускането на топлина навън. За Земята входяща топлина означава слънчева светлина, а изходяща топлина означава топлинна радиация. Водата и CO2 имат тези свойства. Те са прозрачни за видимата светлина, но не и за инфрачервената. И така водата и CO2 са парникови газове и това затопля Земята. Ако Земята нямаше атмосфера, температурата щеше да е минус 15°C вместо плюс 15°C. Хората променят парниковия ефект, но той все пак е естествен за планетата ни. И той пропуска светлина и задържа топлина.

Дори по-интересен е факта, че Титан е единственият свят в Слънчевата система, на който има антипарников ефект. Парниковият ефект пропуска светлина и задържа топлина. Но представете си слой, който спира светлина от навлизане и пропуска топлина да излиза – нещо като антиодеало. Мъглата на Титан е антипарников слой.

Днес го наричаме антипарников ефект. Хората го наричат „ядрена зима”. Те мислят, че ако има ядрена война, саждите в горните слоеве на атмосферата биха имали същия ефект като мъглата на Титан. Някои хора смятат, че сблъсък с извънземно тяло е изхвърлил огромно количество сажди в атмосферата, което е довело до „ядрена зима” и динозаврите измрели. Никога не сме виждали такъв ефект, нито искаме да видим на Земята, но е интересно да наблюдаваме свят, на който има такова явление. Титан е единствения ни познат такъв свят.

Можем да направим компютърен модел на Титан, който симулира повдигане и сваляне на мъглата. Ако свалим мъглата надолу, температурата скача на -168°C (105К), а ако я вдигнем температурата пада. Антипарниковият ефект на Титан е на половината на парниковия. Ако нямаше парников ефект, температурата на Титан би била -191°C (82К). Антипарниковият ефект редуцира половината от топлината, получена от парниковия ефект. Ако имаше анти-парников ефект на Земята, то средната температура би била 0°C.


 

Copyright © 2006 Atanas Kumbarov. All rights reserved.