Т И Т А Н
Спътник с атмосфера
Начало
Обща информация
Публикации
Мисии
Мултимедия
За сайта
BG-Science
 
 
Скритият океан на Титан

Мъгливият ТитанКосмическият апарат на НАСА Касини откри доказателства, сочейки към наличието на подземен океан от вода и амоняк на луната на Сатурн Титан. Откритията, направени чрез измерване ротацията на Титан около оста му с радар, са публикувани в журнал Сайънс (Science).

Със своите дюни, езера, канали и реки от органичен материал, Титан има една от най-активните повърхности, подобна на Земята, в Слънчевата система. Сега виждаме промени в ротацията на Титан, което отваря прозорец към вътрешността на спътника.

Членове на научния екип на Касини използваха радара със синтетична апертура, за да съберат данни по време на 19 преминавания на Касини край Титан между октомври 2005 и май 2007. Радарът вижда през гъстата и богата на метан атмосфера, картографирайки релефа на никога до преди виждани терени.

Използвайки информация от ранните наблюдения, учените определиха 50 уникални форми на релефа на повърхността на Титан. След това те търсиха тези същите релефни форми в информацията, доставена от по-късните наблюдения. Те откриха, че тези форми на релефа са се разместили с до 30 километра. Систематичното разместване на повърхността би било много трудно да се обясни, ако кората на Титан не е разделена от ядрото с течен океан, който да улесни движенията й.

Учените смятат, че на около 100 км под повърхността има океан от вода и амоняк. След като плуването на кората в океана и ветровете на Титан са свързани, е възможно да наблюдаваме сезонна промяна в ротацията на Титан след няколко години.


 

Copyright © 2006 Atanas Kumbarov. All rights reserved.