Т И Т А Н
Спътник с атмосфера
Начало
Обща информация
Публикации
Мисии
Мултимедия
За сайта
BG-Science
 
 
Огромен облак на северния полюс

Космическият апарат Касини снима облак, колкото половината САЩ, намиращ се на северния полюс на Титан. Облака може да е отговорен за материала, който пада в езерата от северните ширини на Титан.

Прикрит от зимната сянка, този облак вече се вижда по време на прехода от зима към пролет. Облака се простира от северния полюс до 60˚ северна ширина, има диаметър около 2400 км и обхваща почти целия северен полюс на Титан.

Новата снимка е направена на 29 декември 2006 година от Спектрометъра за картографиране във видима и инфрачервена светлина (VIMS) на Касини. Научните модели предричаха съществуването на този облак, но това е първата негова детайлна снимка.

„Знаехме, че облака трябва да бъде там, но бяхме изненадани от размерите и структурата му.” – каза д-р Кристоф Сотин, който е член от екипа на мисията Касини-Хюйгенс. „Тази облачна система може да е ключов компонент от глобалното формиране на органични вещества и тяхното взаимодействие с повърхността.”

Огромен облак на северния полюс

Огромен облак на северния полюсн

„Знаехме, че облака трябва да бъде там, но бяхме изненадани от размерите и структурата му.” – каза д-р Кристоф Сотин, който е член от екипа на мисията Касини-Хюйгенс. „Тази облачна система може да е ключов компонент от глобалното формиране на органични вещества и тяхното взаимодействие с повърхността.”

Миналата година радарният екип на Касини докладва за наличието на полупразни и пресъхнали езера в северните региони. Очевидно изпареният материал допринася за облачната система, която съдържа метан, етан и други органични вещества. Тези открития потвърждават теорията, че на Титан вали дъжд и сняг и се пълнят езера и реки, а после валежите се изпаряват и формират облаци. Учените сравняват този цикъл с хидроложкия цикъл на Земята, като на Титан го наричат „метаноложки” цикъл.

Наблюденията от наземните телескопи показват, че тази система си отива и връща със смяната на сезоните. Един сезон на Титан продължава колкото седем години на Земята. Базирайки се на глобалните атмосферни модели на Титан, учените предвиждат, че такъв облак може да просъществува около 25 земни години, след което да изчезне за 4-5 години и пак да се появи отново за 25 години.

Учените предвиждат, че облачната система и езерата ще се задържат още няколко години на северния полюс, след което ще се появят на южния полюс, когато там ще бъде зима. До сега на южния полюс е било видяно само едно езеро с формата на бъбрек.

„За 2007 година остават още 16 прелитания на Касини край Титан и това би позволило да следим облачната система.” – д-р Стефани ле Мюлик.


 

Copyright © 2006 Atanas Kumbarov. All rights reserved.